Πρόγραμμα για
παιδιά με αυτισμό

Αυτισμός και Άθληση

Η κύρια φιλοσοφία της MGM Sports και της δημιουργού κας Μαρίας Γαρμπή είναι να παρακινεί και να κινητοποιεί τον άνθρωπο να ενσωματώνει την σωματική κίνηση στη ζωή του για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

 

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία και την πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης που βασίζεται στην παιγνιώδη μορφή, η MGM Sports έχει σχεδιάσει εξειδικευμένα αθλητικά προγράμματα για παιδιά με αυτισμό βασισμένα στο επίπεδο επικοινωνίας, τις αισθητηριακές ανάγκες, τα εναύσματα και συμπεριφορές. Η συμμετοχή τους σε ψυχοκινητικές δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των έμπειρων καθηγητών ειδικής φυσικής αγωγής, τους επιτρέπει να μαθαίνουν κινητικές δεξιότητες για ένα συγκεκριμένο άθλημα ή κάποια δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα σε παιδιά κάθε ηλικίας, επιπέδου και ιδιαιτερότητας.

 

Στόχος του αθλητικού προγράμματος είναι τα παιδιά να σχετιστούν με την αντίληψη του σώματος τους, την ανάπτυξη του νευρομυϊκού συντονισμού, την ανάπτυξη κινητικών επιδεξιοτήτων, όπως η ισορροπία, η αλτικότητα, η παρατηρητικότητα και ο συγχρονισμός.

 

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβάλλει στην αντίληψη των αντικειμένων, στη συγκέντρωση, στην αυτοπεποίθηση των παιδιών, καθώς και στην υπομονή και επιμονή.

5-element-girl-red
Group 6
5-rect-element

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ